10/02/2023 - 13:32

Không nhận giấy khám nghĩa vụ quân sự cho con có vi phạm pháp luật không?

1. Không nhận giấy khám NVQS cho con có vi phạm pháp luật không ?

Thưa luật sư! Ban chỉ huy quân sự xã đã chuyển giấy gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân trong danh sách gọi khám sơ tuyển, nhưng công dân không có nhà, gia đình có công dân gọi khám nói con (tôi) không có ở nhà tôi không nhận.
Vấn đề này có xử phạt vi phạm hành chính theo nđ số 120/2013cp được không?
Cảm ơn!

Trả lời

Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu:

“ Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.”

Trong đó lý do chính đáng là một trong các lý do được quy định tại điều 5 Thông tư số 95/2014/TT-BQP, Cụ thể:

“- Người phải thực hiện việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

– Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

– Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

– Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

– Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được giấy gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở quy định tại Điều 8 Chương II Thông tư này.”

Như vậy, nếu bạn không đi thực hiện việc khám sức khỏe theo giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng thì bạn sẽ bị phạt hành chính từ 800.000- 1.200.000 đồng. Ngoài ra bạn buộc phải đi khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

– Về trách nhiệm hình sự.

Điều 259 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009 quy định tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

“1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.”

Theo quy định này, người không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự chưa được xóa án tích thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp của bạn, nếu con bạn không thực hiện đi kiểm tra, khám sức khỏe theo giấy gọi khám sức khỏe quân sự thì có thể bị phạt hành chính từ 800.000-1.200.000. Nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà lần gọi khám tiếp theo tiếp tục không thực hiện đi khám theo giấy gọi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Và bạn không nhận thay giấy cho con bạn thì bạn sẽ không bị truy cứu TNHS.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0972.939.830
Gọi tư vấn
Yêu cầu gọi lại