09/02/2023 - 23:35

Cá nhân muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu năm 2023?

1. Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì

Trong những năm vừa qua bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển, số lượng tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng ra các thành phần kinh tế khác nhau, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tạo điều kiện cho hàng triệu người lao động làm việc ở vùng nông thôn có thể tham gia bảo hiểm xã hội để họ yên tâm làm việc, gắn bó và phát triển nông nghiệp, nông tôn, giảm sức ép di dân ra các đô thị, bảo hiểm xã hội còn giúp thu hút lao động về làm việc tại các vùng nông thôn, miền núi, để cho nhà nước thực hiện các chính sách xã hội khác như chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Vì hiện nay bộ phận lao động khi tuổi già, mất sức ốm đau không có thu nhập để sống, có tâm lý chung là phải đẻ nhiều con để được nương nhờ khi già yếu, với tâm lý đó, mặc dù có nhiều cặp vợ chồng đã có 2-3 con thậm chí nhiều hơn nhưng vẫn cố đẻ thêm để mong được nương nhờ vào các con khi tuổi già. Như vậy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước ban hành sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người lao động khi già yếu

Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức tham gia bảo hiểm y tế do Nhà nước tổ chức thực hiện cùng các cơ quan có trách nhiệm khác theo quy định được mọi người tham gia một cách tự nguyện. Bảo hiểm y tế tự nguyện không vì mục đích lợi nhuận áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng để mọi người dân đều được chăm sóc chữa trị tốt nhát khi đau ốm, bệnh tật, giảm hoặc mất sức lao động. Bảo hiểm y tế tự nguyện đảm bảo 5 nguyên tắc của bảo hiểm y tế bao gồm: đảm bảo chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu, mức hưởng được tính theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng của người tham gia bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả chi phí Khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế được nhà nước bảo hộ, được quản lý tập trung, thống nhất công khai minh bạch bảo đảm cân đối thu, chi.

2. Đối tượng được mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo quy định hiện nay người mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần đáp ứng 2 điều kiện: không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người trên 6 tuổi. Như vậy, mọi công dân trên 6 tuổi và chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện

3. Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2022 được quy định theo Điểm e, Khoản 1 Điều 7 của nghị định 146/2018/NĐ-CP. Theo đó các thành viên có trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình tham gia mua bảo hiểm y tế sẽ có mức đóng lần lượt như sau: người thứ nhất đóng bảo hiểm bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%,60%,50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

4. Cá nhân mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu

STT Nội dung
1 Hồ sơ mua bảo hiểm y tế: căn cứ vào khoản 11 Điều 1 Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ban hành 13/06/2014 thì hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm: tờ khai tham gia bảo hiểm y tê của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Luật này do người sử dụng lao động lập. Khi làm hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần xác định được mình thuộc về đối tượng nào để làm hồ sơ mua bảo hiểm tốt nhất. Khi làm hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần xác định được mình thược đối tượng nào để có thể làm hồ sơ mua bảo hiểm tốt nhất
2 Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện: những người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo diện bắt buộc đều cần mua bảo hiểm y tế tự nguyện, cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định trụ sở, đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện và cơ sở nơi khám chữa bệnh ban đầu. Xác định trụ sở, đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện mà bạn muốn đến đăng ký, thường là các đại lý thu ở xã phường do ủy ban nhân dân xã đề xuất và ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thuộc hệ thống bưu điện tại các điểm bưu cục, các bưu điện văn hóa xã. Xác định nơi thuận tiện ban đầu để khám, chữa bệnh, thường là cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương

Bước 2: Đến đại lý thu đã xác định để làm thủ tục mua bảo hiểm y tế: Xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú do cơ quan công an sở tại cấp và chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Sau đó điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo đối tượng nhân dân theo hướng dẫn, hoàn thiện hồ ớ mua báo hiểm y tế bao gồm tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu

Bước 3: nộp tờ khai cho đại lý hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm tra đối chiếu: Sau khi hoàn tất tờ khai và hồ sơ đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện các bạn sẽ nộp tờ khai đó cho đại lý thu để họ kiểm tra đối chiếu. Sau khi kiểm tra đối chiếu không có vấn đề gì người mua bảo hiểm y tế sẽ được cấp bảo hiểm y tế sau khoảng 10 ngày làm việc

5. Mức hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Mức hưởng bảo hiểm y tế tự nguyện được phân ra thành nhiều trường hợp khác nhau. Người bệnh sẽ được hưởng mức chi trả theo khám chữa bệnh đúng tuyến và trái tuyến, hưởng theo chế độ đối tượng đặc biệt được quy định tại Luật bảo hiểm y tế

+ Trường hợp khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khảm chữa bệnh ban đầu khám bảo hiểm y tế đúng tuyến và ở cơ sở khám chữa bệnh khác theo giấy chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp tai nạn, cấp cứu. Được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. Được hưởng 100% chi phí tại y tế xã, phường, thị trấn nơi đăng lý bảo hiểm y tế với điều kiện chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cho 1 lần khám chữa trị

+ Trường hợp không đúng nơi đăng ký ban đầu, trái tuyến vượt tuyết trừ trường hợp cấp cứu, tai nạn: hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh so với mức hưởng theo quy định khi khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến huyện. Hưởng 60% chi phí khám chữa bệnh so với mức hưởng theo quy định khi khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. Hưởng 40% chi phí khám chữa bệnh so với mức hưởng theo quy định khi khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương

Ngoài ra người mua bảo hiểm y tế tự nguyện còn được hưởng mức chi trả tương ứng khi nằm trong các đối tượng đặc biệt được quy định theo pháp luật. Tham gia bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế tự nguyện nói riêng người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi khi khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Đây là chính sách an sinh xã hội được Nhà nước khuyến khích người dân tham gia giúp giảm bớt gánh nặng khi không may bị ốm đau bệnh tật. Với chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện người dân sẽ tham gia theo hình thức hộ gia đình với mức đóng giảm dần số lượng thành viên tham gia

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0972.939.830
Gọi tư vấn
Yêu cầu gọi lại